We serve... is het motto van de Lions Club International. Lions Club Delden is nu al 40 jaar actief in het bijdragen aan een betere maatschappij. Hiertoe worden allerlei acties opgezet waarbij fondsen worden geworven voor ondersteuning van goede doelen... soms ver weg, maar vaak ook dicht bij huis.

Bij de Family Fair 2018 is de opbrengst bestemd voor het goede doel:

 harmonie- en opleidingsorkest AMICITIA  t.b.v. NIEUWE INSTRUMENTEN

Amicitia is als muziekvereniging en harmonie orkest altijd aanwezig bij de activiteiten in Delden. Van de wandelvierdaagse tot het binnenhalen van Sinterklaas, 4 mei herdenking en Koningsdag... de muzikanten van Amicitia leveren altijd een belangrijke bijdrage. Maar ook bij het muziek-onderwijs en het (spelenderwijs) leren spelen van instrumenten, op les maar vooral ook samen(!) in het jeugdorkest speelt Amicitia een belangrijke rol. 

De laatste jaren is het aantal jeugdleden sterk gegroeid. Mede daardoor heeft de vereniging behoefte aan meer en nieuwe instrumenten. Gezien belangeloze inzet door Amicitia in Delden, wil de Lionsclub Delden de muziekvereniging Amicitia graag ondersteunen bij de aanschaf van de instrumenten. 

Instrumenten voor Amicitia is daarom in 2018 het goede doel van de Family Fair.

Met dank aan sponsoren en de opbrengsten vanuit de Family Fair hopen we ook dit jaar weer een mooie bijdrage te kunnen leveren... voor Amicitia... voor de muziek in Delden !

 

Sponsors uit 2018:    (overzicht volgt z.s.m.   &  aanmelden kan nog steeds !!!)


sponsors uit 2017:

 

Wat een enthousiasme onder de Deldense ondernemers !!!

Veel van hen hebben in 2016 prachtige prijzen ter beschikking gesteld voor het Rad van Avontuur, waarbij de opbrengsten gingen naar Hart voor Delden. Mede hierdoor heeft de Lionsclub Delden een mooi bedrag aan de Stichting Hart van Delden kunnen overmaken t.b.v. het AED onderhoud. Hartelijk dank aan een ieder die dit toen mogelijk heeft gemaakt !

In 2017 was het goede doel: Zwembad de Mors - en meer specifiek - nieuw materiaal voor het schoolzwemmen van de Deldense basisscholen !  Naast de Family Fair was ook een badeendjes race aan het eind van de Zwemvierdaagse een evenement ter ondersteuning van dit doel. Inmiddels is het les materiaal aangeschaft en wordt dit naar alle tevredenheid ingezet bij het schoolzwemmen!